SD IPA

Siklus Air : Pengertian, Proses, dan Jenisnya

Yuk simak pembahasan mengenai siklus air, mulai dari pengertian, proses, hingga jenis-jenisnya yang dilengkapi dengan gambar.
Avatar Dita Rachma Nirmala
3 min read

Simbiosis Mutualisme, Komensalisme, dan Parasitisme Beserta Contohnya

Makhluk hidup senantiasa bersimbiosis antara satu sama lain. Yuk kenali arti simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme.
Lutfi Maulida Lutfi Maulida
5 min read

Proses terjadinya Hujan

Proses terjadinya hujan, jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya, hujan frontal, hujan orografis, hujan zenithal, hujan siklonal
Avatar Dita Rachma Nirmala
2 min read

Ekosistem

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat tiga macam ekosistem yang...
Avatar Lisa Novita Sari
5 min read
Scroll Top